Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

KONKURS - „Miś – mój przyjaciel”

W związku z obchodami Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole ogłaszamy szkolny konkurs  „Miś – mój przyjaciel”.

ZAPRASZAMY wszystkich uczniów klas I - III  do udziału.

Regulamin konkursu „Miś – mój przyjaciel”

Celem konkursu jest:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień artystycznych dzieci i ich aktywności twórczej.

Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Zachęcenie najmłodszych do korzystania z księgozbioru biblioteki oraz rozbudzanie ich zainteresowań literaturą dziecięcą związaną z postacią misia.

 

Założenia organizacyjne:

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Praca powinna przedstawiać ulubionego lub wymarzonego misia – może być to wymyślony przez autora miś, dowolna postać z literatury dziecięcej, bajki lub kreskówki, a także ulubiona pluszowa zabawka.

Misia wykonujemy w formie przestrzennej, dowolną techniką np. może być uszyty z materiału, lepiony z dowolnej masy plastycznej utwardzalnej – modeliny, gliny, masy solnej, papierowej itp., a nawet z drewna, zapałek, plastiku - jedyne ograniczenia to wyobraźnia autora .

Miś powinien mierzyć najmniej 15 cm i nie przekraczać 20cm wysokości.

Miś powinien być wykonany indywidualnie i samodzielnie przez autora.

Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę.

Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Prace należy złożyć w świetlicy lub bibliotece szkolnej do dnia 26.11.2018r.

Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 

Organizatorami konkursu są p. Olga Dźwigała oraz p. Elżbieta Wojciszko

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!