Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

V TURNIEJU SZACHOWEGO

REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO   V TURNIEJU SZACHOWEGO  O PUCHAR ŚW. FLORIANA ORGANIZOWANEGO PRZEZ OSP GLINIANKA

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Miejsce gry: Budynek Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance ul. Napoleońska 1
 2. Czas gry: 15.03.2019 r. od godz. 13:00 do ok. godz. 18:00
 3. Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance przy wsparciu organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Otwock - instruktorzy, sędziowie: sędzia główny -Paweł Rymarowicz oraz przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance i wsparciu finansowym Wójta i Rady Gminy Wiązowna.
 4. Turniej organizowany jest dla uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej w Gliniance
 1. Liczba zawodników startujących z całej szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance nie może przekroczyć maksymalnie 40 zawodników.
 2. Dodatkowo w turnieju mogą wziąć udział 6 osobowe reprezentacje szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wiązowna oraz 6 osobowe reprezentacje przedszkoli publicznych i nie publicznych z terenu Gminy Wiązowna , gdzie występują oddziały „0”.
 3. Ze szkół i przedszkoli wskazanych w ust. 6 należy wytypować do 6 osób, reprezentujących daną placówkę w turnieju. W przypadku większej liczby uczniów chętnych do udziału w turnieju, szkoła/przedszkole przeprowadza eliminacje wewnętrzne lub w inny sposób wskazuje uczniów reprezentujących ją w turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie, w tym do zmiany terminu turnieju z przyczyn niezależnych od niego.
 1. UCZESTNICTWO
 2. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 3. Udział w turnieju mogą wziąć osoby zgłoszone w wyznaczonym terminie. Organizator nie zapewnia dowozu, nie ponosi też zwrotu kosztów dowozu uczestników na turniej.
 4. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gliniance zgłaszają chęć udziału w turnieju do wychowawców klas w terminie do dnia 08.03 2019r. Listę zbiorczą uczestników zawierającą imię i nazwisko każdego ucznia, datę urodzenia ucznia, klasę do której dziecko uczęszcza oraz kategorię szachową ucznia - jeżeli posiada, dyrekcja szkoły przedkłada organizatorowi do dn.11.03.2019r osobiście lub na wskazany adres e-mail.
 5. Dla uczniów szkół i przedszkoli, o których mowa w cz. I ust. 5, szkoła/przedszkole przygotowuje listę 6 uczniów reprezentujących ją w turnieju, zawierającą nazwę i adres szkoły/przedszkola, imię i nazwisko każdego ucznia, datę urodzenia ucznia, klasę do której dziecko uczęszcza oraz kategorię szachową ucznia - jeżeli posiada.
 6. Listę uczestników, o której mowa w cz. II w ust.3 i 4, należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 11.03.2019 r.
 7. Zgłoszenie dziecka oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków oraz jest równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów dziecka na udział w turnieju i wykorzystanie jego danych oraz wizerunku na potrzeby turnieju.
 8. Osoby niepełnoletnie przebywają na turnieju pod opieką i na odpowiedzialność pełnoletnich opiekunów.
 9. Za stan zdrowia uczestnika turnieju i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiadają opiekunowie.

III.          PRZEBIEG TURNIEJU

 1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, wg przepisów Kodeksu Szachowego (7 rund, 10 min. dla zawodnika na partię).
 2. Za przebieg turnieju odpowiada organizator. W sytuacjach spornych decyzja należy do sędziów turnieju.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
 4. W miejscu gry obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, np. telefon komórkowy, tablet.
 5. W przerwach podczas turnieju zapewnione bezpłatnie będą napoje zimne

(woda gazowana, niegazowana) oraz drobny poczęstunek.

 1. NAGRODY
 2. Na zakończenie turnieju przyznane zostaną nagrody:

1)            w kategorii głównej „OPEN”: puchary, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

2)            w kategorii klas „0”: puchary, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

3)            w kategorii klas I-II: puchary, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

4)            w kategorii klas III-IV: puchary, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

5)            w kategorii klas V-VI: puchary, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

6)            w kategorii klas VII-VIII: puchary, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca;

7)            dla najlepszej uczestniczki turnieju;

8)            dyplomy lub puchary dla szkół, które wystawiły reprezentacje turniejowe.

 1. Zawodnicy mogą otrzymać nagrody tylko w jednej z wybranych kategorii. Kategorii i nagród nie łączy się.
 2. Dodatkowo na zakończenie turnieju, wśród pozostałych uczestników, zostaną przydzielone poprzez losowanie trzy nagrody rzeczowe.
 3. Aby odebrać nagrodę, uczestnik turnieju musi być obecny podczas ceremonii wręczenia nagród, przewidzianej na zakończenie turnieju.
 4. W przypadku nieobecności uczestnika, który ma prawo do nagrody wymienionej w ust. 3, wybór nagrodzonych odbywa się ponownie, aż do wyboru uczestnika obecnego podczas losowania.

Szczegółowych informacji udziela Artur Gniadek – Prezes OSP Glinianka , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • V Turniej Szachowy