Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Konkurs „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” - Przedłużony termin składania prac

Termin składania prac w konkursie „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” dla klas IV-VIII i III gimnazjum został przedłużony do dnia 24.04.2019 r.

Prace należy składać w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu:

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

2. Tematyka prac: Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”, polegającej na przedstawieniu miejsca tu gdzie mieszkam (gmina Wiązowna), które budzi największą sympatię i sprawia, że staje się ono wyjątkowym miejscem na ziemi (przyroda, architektura, walory turystyczne i krajobrazowe, ludzie, ciekawe miejsca itp.

3. Cele konkursu: odkrywanie przez młodzież piękna swojej miejscowości (gminy) walorów turystycznych, historycznych i kulturowych, rozbudzanie miłości do swojej Ojczyzny, rozwijanie talentów plastycznych; rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej;

4. Format prac: Prace plastyczne w formacie A4, A3 lub A2, Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane płaskie.

5. Uczestnicy konkursów: Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII (oraz uczniów III gimnazjum) Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

6. Termin składania prac: Termin dostarczenia prac na konkurs upływa w dniu 24 kwietnia 2019r. Prace należy złożyć do nauczyciela plastyki Pani Agnieszki Sęczek.

7. Zasady uczestnictwa każdy uczestnik może zgłosić dwie prace konkursowe, prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, prace powinny być oprawione tj. naklejone na karton (kolor dowolny) w taki sposób, aby wokół rysunku powstała ramka o szerokości ok. 4 cm,

8. Kryteria oceniania prac plastycznych: Walory artystyczne i estetyczne pracy, pomysłowość i kreatywność, samodzielność wykonania pracy. Zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu: Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w następujących kategoriach wiekowych

Kategoria I: klasy 4-6

Kategoria II: 7-8 i III klasa gimnazjum

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej naszej szkoły www.szkola-zakret.pl . O terminie wręczenia nagród oraz wystawie prac konkursowych laureaci zostaną poinformowani.