Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Stypendium socjalne

Już od 2 września można składać wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych. Będą przyjmowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance do 16 września.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w terminie od 2 do 16 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2019 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53A.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły

WIĘCEJ INFORMACJI NA STORNIE : https://tuwiazowna.pl/stypendia-socjalne-zloz-wniosek/