telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Rekrutacja 2019/2020

AKCJA REKRUTACJA do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020:

25 lutego – 12 marca 2019 r.

 1. WEJDŹ NA STRONĘ tuwiazowna.pl . Wybierz zakładkę Edukacja, Kultura – ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLI I „ZARÓWEK”.
 2. WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK – Osoby które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać np. z komputerów, które dostępne są w bibliotekach w Wiązownie, Duchnowie oraz w Gliniance.
 3. WYDRUKUJ WNIOSEK – Osoby potrzebujące wsparcia elektronicznym wypełnieniu wnisoku uzyskają je w CUW w Gliniance
 4. DOSTARCZ – do wybranego przedszkola lub szkoły wdrukowany, wypełniony i podpisany wniosek w terminie do 12 marca 2019 r. do godz. 16.00
 5. LISTY ZAKWALIFIKOWANIA – 18 marca 2019 r. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału zerowego.
 6. POTWIERDZENIE WOLI – 19-25 marca 2019r. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do oddziału zerowego.
 7. LISTY PRZYJĘCIA – 26 marca 2019 r. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informację przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do oddziału zerowego.

 

 • Rekrutacja przedszkola i zerówki

 

Już 25 lutego rusza elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść na stronę www.tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” (od 25 lutego). Po uzupełnieniu dokumentów należy złożyć je najpóźniej do 12 marca w szkole, gdzie znajdują się oddziały przedszkolne.

Zgodnie z prawem na terenie gminy obowiązuje rejonizacja określona obwodem danej szkoły. Można jednak zapisać dziecko do innej placówki niż wynika to z adresu zamieszkania. W tej sytuacji przyjęcie dziecka nastąpi wtedy, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz dodatkowe. W przypadku tych drugich, punkty zostaną przyznane za to, że:

 •  rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania;
 •  rodzice zgłoszą do placówki oświatowej dwoje lub więcej dzieci,
 •  rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowe;
 •  oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;
 •  dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, może skorzystać np. z komputerów, które dostępne są w bibliotekach w Wiązownie, Duchnowie oraz w Gliniance. W przypadku oddziałów przedszkolnych komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 18 marca.

Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej przez nich jednostki oświatowej. Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (przedszkola 1-5 kwietnia). Wyniki poznamy 15 i 16 kwietnia.