telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

AKCJA REKRUTACJA do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2019/2020

1-15 marca 2019 r.

  1. WEJDŹ NA STRONĘ tuwiazowna.pl . Wybierz zakładkę Edukacja, Kultura – ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  2. WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK – Osoby które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać np. z komputerów, które dostępne są w bibliotekach w Wiązownie, Duchnowie oraz w Gliniance.
  3. WYDRUKUJ WNIOSEK – Osoby potrzebujące wsparcia elektronicznym wypełnieniu wnisoku uzyskają je w CUW w Gliniance
  4. DOSTARCZ – do wybranego przedszkola lub szkoły wdrukowany, wypełniony i podpisany wniosek w terminie do 15 marca 2019 r. do godz. 16.00
  5. LISTY ZAKWALIFIKOWANIA – 22 marca 2019 r. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału zerowego.
  6. POTWIERDZENIE WOLI – 25 - 29 marca 2019 r. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do oddziału zerowego.
  7. LISTY PRZYJĘCIA – 1 kwietnia 2019 r. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informację przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do oddziału zerowego.

  • Rekrutacja  kl.I

 

01 marca 2019 r. zaczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść na stronę www.tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Po uzupełnieniu dokumentów należy złożyć je najpóźniej do 15 marca w wybranej szkole podstawowej.

Zgodnie z prawem na terenie gminy obowiązuje rejonizacja określona obwodem danej szkoły. Można jednak zapisać dziecko do innej placówki niż wynika to z adresu zamieszkania. W tej sytuacji przyjęcie dziecka nastąpi wtedy, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, może skorzystać np. z komputerów, które dostępne są w bibliotekach w Wiązownie, Duchnowie oraz w Gliniance. Komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 22 marca. Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej przez nich jednostki oświatowej. Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (klasy I – 4-10 kwietnia).
Wyniki poznamy 15 i 16 kwietnia.