telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

English only - relacja

ENGLISH ONLY w Zakręcie

W tym semestrze uczniowie kl. VI i VII szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu otwockiego, mieli okazję spróbować swoich sił w Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego ENGLISH ONLY, który był objęty Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego. Konkurs miał na celu m. in. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie i na jej terenie odbywał się etap powiatowy konkursu, który składał się z dwóch części.

Pierwsza część odbyła się 26 marca 2018 roku. Uczniowie, którzy przeszli eliminacje szkolne i uzyskali najwyższe wyniki, pisali test w języku angielskim, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych obejmujących różnorodną tematykę. Do testu przystąpiło łącznie 12 uczniów z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Otwocku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Otwocku, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zakręcie, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

Ponieważ każdą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna, uzyskane z testu punkty tej dwójki sumowały się i składały się łącznie na wynik dla danej placówki. Trzy szkoły z najwyższymi wynikami zostały zakwalifikowane do drugiej części konkursu powiatowego, która odbyła się 25 kwietnia 2018 roku. Po 2 przedstawicieli z 3 szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku oraz Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, walczyło o jak najwyższe miejsce na podium.

Uczniowie uczestniczyli w quizie, podczas którego musieli odpowiadać na pytania i wykonywać zadania indywidualnie i w parach. Pytania dotyczyły 15 różnych kategorii tematycznych nie tylko związanych z krajami anglojęzycznymi i wiadomościami typowo językowymi (np. kategorie: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES, CULTURE, HOLIDAYS AND FREE TIME, NATIVE AMERICANS, GRAMMAR), lecz także wiedzy ogólnej z różnych dziedzin (np. COMPUTERS AND PHONES, NATURAL WORLD, MATHS, GENERAL KONOWLEDGE).

Największe emocje budziły zadania drużynowe na czas i konkurencja jeden na jeden, kiedy to na pytanie odpowiadał przedstawiciel drużyny, który pierwszy wcisnął przycisk dźwiękowy.

Zmagania uczestników oceniało jury składające się z nauczycieli języka angielskiego: Pani Karoliny Szczepanek, Pani Olgi Bernadzkiej i Pani Mirosławy Kurdej.

I miejsce w konkursie wywalczyli: Igor Rosiński z kl. 6 i Grzegorz Przybysz z kl.7 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie.

 

II miejsce zajęli: Szymon Wiśniewski z kl.7 i Filip Kucharski z kl.7 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku.

 

III miejsce przyznano: Natalii Barcickiej z kl.7 i Jakubowi Łęgowskiemu z kl.7 ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

 

Dzięki sponsorom konkursu (Powiat Otwocki, ERGO-PAUL, Express Publishing & Egis, Rada Rodziców przy SP im. C. K. Norwida w Zakręcie) żaden uczeń nie opuścił murów szkoły w Zakręcie bez drobnego upominku.

Laureatom nagrody wręczył Pan Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego. Pogratulował uczestnikom konkursu tak wysokiego poziomu językowego i dużej wiedzy ogólnej, a także nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do zmagań w języku angielskim. Pan Zdunik podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami na temat nauki nie tylko języków, lecz także rozwijania swoich pasji, dążenia do wyznaczonego celu i nabierania pewności siebie. Zachęcił do tego, by w żadnych okolicznościach nie zapominać o uśmiechu na twarzy J.

                                                        Organizator Konkursu

                                                        Anna Smoderek

 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
 • IMG_7011
 • IMG_7015
 • IMG_7017
 • IMG_7041
 • IMG_7281
 • IMG_7312
 • IMG_7347
 • IMG_7370
 • jury
 • kto pierwszy wciśnie przycisk
 • punkty
 • quiz pytania
 • test
 • zadania w drużynach