telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Zajęcia dodatkowe rok szkolny 2019/2020

L.p.

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL

TERMIN/SALA