telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Nauczyciele

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

Lp.

Imię Nazwisko

Przedmiot Wychowawstwo Stopień awansu zawodowego
1. mgr Aleksandra Karpińska edukacja wczesnoszkolna
chemia

kl. Ia 

Nauczyciel mianowany
2. mgr Hanna Wiśniewska edukacja wczesnoszkolna kl. Ib Nauczyciel dyplomowany
3. mgr Agnieszka Więsik
edukacja wczesnoszkolna
pedagog szkolny
kl. II a
Nauczyciel mianowany
4. mgr Małgorzata Koteja
edukacja wczesnoszkolna
j. polski
kl. II b
Nauczyciel kontraktowy
5. mgr Hanna Wiśniewska
edukacja wczesnoszkolna kl. III

Nauczyciel dyplomowany

6. mgr Edyta Rusak
historia
WOS

kl. IV

Nauczyciel mianowany

7. mgr Hanna Wójcik

matematyka

kl. V a Nauczyciel dyplomowany
8. mgr Magdalena Ossowska j. rosyjski kl. V b Nauczyciel kontraktowy
9. mgr Agnieszka Zawadka

religia

kl. VI Nauczycie mianowany
10. mgr Justyna Chłopik
j. polski kl. VII

Nauczyciel mianowany

11. mgr Anna Smoderek

j. angielski
j.polski

kl. VIII a

Nauczyciel dyplomowany

12. mgr Hanna Szuba

fizyka
matematyka

kl. VIII b Nauczyciel dyplomowany
13. mgr Katarzyna Sokolik

przyroda
biologia
geografia

 kl. III gimnazjum
Nauczyciel kontraktowy
14. mgr Agata Banaszczyk
j.niemiecki   Nauczyciel mianowany
15. mgr Dorota Twardowska j. polski   Nauczyciel mianowany
16. mgr Natalia Rostkowska
chemia Nauczyciel bez awansu
17. mgr Edyta Cybula

zaj. komputerowe informatyka
zaj. techniczne
technika

Nauczyciel dyplomowany
18. mgr Agnieszka Sęczek

plastyka
informatyka
zaj. komputerowe

Nauczyciel dyplomowany
19. mgr Elżbieta Olczyk-Szum edukacja plastyczna Nauczyciel dyplomowany
20. mgr Krystyna Wroniewicz

edukacja plastyczna
edukacja informatyczna

  Nauczyciel dyplomowany
21. mgr Dariusz Świtalski edukacja muzyczna
muzyka
Nauczyciel kontraktowy
22. Katarzyna Rutyna j. angielski   brak stopnia awansu
23. mgr Artur Mroczek wychowanie fizyczne Nauczyciel mianowany
24. mgr Kamil Sitek wychowanie fizyczne Nauczyciel kontraktowy
25. mgr Beata Olewska wychowawnie do życia w rodzinie   Nauczyciel mianowany
26. mgr Elżbieta Wojciszko
nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel stażysta
27. mgr Beata Karbownik-Tuz wychowawca świetlicy   Nuaczyciel dyplomowany
28. mgr Olga Dźwigała
wychowawca świetlicy   Nauczyciel stażysta
29. mgr Karolina Łysik
psycholog Nauczyciel stażysta
30. mgr Mirosława Bodalska logopeda   Nauczyciel stażysta
31. mgr Iwona Grzeszyk nauczyciel współorganizujący kształcenie   Nauczyciel kontarkatowy
32. mgr Janusz Iwaszkiewicz  edukacja dla bezpieczeństwa   Nauczyciel dyplomowany
33. mgr Małgorzata Rogucka doradztwo Zawodowe   Nauczyciel dyplomowany
34. mgr Bogumiła Wróblewska Zaj. korkcyjno - kompensacyjne   Nauczyciel dyplomowany