telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA

Tytuł Projektu: WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA

Przedsięwzięcie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilnośc uczniów" realizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 180 029,00 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94, 29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Cel projektu

Wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych:

znajomość języków obcych;

umiejętność korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych;

kompetencji osobistych i społecznych oraz obywatelskich;

umiejętność skutecznego uczenia się;

kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - poznania innych zwyczajów, historii i sztuki, zrozumienia odmienności kulturowej, religijnej, obyczajowej różnych narodów.

Regulamin rekrutacji - WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA

 

 

 

PLAKAT_POWER.jpg