Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia szkoły

Zakręt to miejscowość wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim w granicach administracyjnych gminy Wiązowna, leżąca przy międzynarodowej trasie A2. Jej dzieje sięgają roku 1814, kiedy to została utworzona wieś Janówek.

 

Szkoła Podstawowa w Zakręcie posiada 80-letnią historię. W 1931 roku powstała dwuklasowa szkoła w Janówku, z połączenia dwu szkół jednoklasowych - jednoklasowej szkoły powszechnej w Janówku i jednoklasowej szkoły powszechnej w Koniku Nowym. Zarówno pierwsza, jak i druga szkoła znajdowały się w starych drewnianych budynkach grożących zawaleniem i z tych to powodów, połączono obie szkoły w jedną i ulokowano w budynku mieszkalnym byłego fabrykanta- Józefa Chrzanowskiego, który był właścicielem fabryki kafli i odlewni metali w Janówku.

 

Pierwszymi nauczycielami nowoutworzonej szkoły były: p. Rosse Melania i p. Martini Helena, która pełniła również obowiązki kierownika szkoły. Stanowisko to objął później Stanisław Szumski, brat pisarki Marii Dąbrowskiej. W 1936 r. Stanisław Szumski odszedł na emeryturę, a kierownictwo szkoły objął Władysław Peńsko i pełnił swą funkcję do chwili wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej, tj. do 1944 roku.

 

Podczas II wojny światowej budynek w skutek działań wojennych został zdewastowany. Po wojnie naukę rozpoczęto częściowo w budynku szkoły, a częściowo w wynajętych pomieszczeniach. W 1947 roku do użytku nadawały się tylko dwie izby lekcyjne. W tym też roku na stanowisko kierownika szkoły został mianowany p. Hipolit Malinowski. Do szkoły uczęszczało wówczas 130 uczniów.
Szkoła zaczęła realizować program pełnej siedmioklasówki.

 

Zniszczony budynek szkoły przy pomocy rodziców częściowo wyremontowano i uzyskano w ten sposób trzy izby lekcyjne. Po zakończeniu remontu, w 1949 roku, w budynku mieściły się już cztery izby lekcyjne, kancelaria i mieszkania dla nauczycieli. W tym też roku został aresztowany Hipolit Malinowski za działalność w Armii Krajowej. Od tego momentu funkcję kierownika przejęła p. Helena Malinowska- żona Hipolita.
W 1954 roku, po powrocie z aresztu, p. Hipolit Malinowski ponownie objął kierownictwo szkoły i pełnił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę tj. do roku 1969.

 

W 1969 roku kierownikiem szkoły została p. Zofia Kajka. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został oddany do użytku 30 grudnia 1973 roku.

 

Do roku 1977 była to szkoła 8-klasowa, w której pracowali m.in.; Jan Kowalczyk, Irena Rudnicka, Teresa Dzierżanowska, Marianna Suchecka, Helena Papis, Teresa Witkowska, Ewa Dąbała, Hanna Kowalczyk, Zbigniew Twardowski.

 

W kolejnych latach szkoła zmieniała strukturę organizacyjną. Od września 1977 roku została filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Wiązownie. Kierownictwo szkoły pełniły Pani Helena Papis, następnie Pani Maria Suchecka i Pani Irena Rudnicka. Od 1 września1981 roku kierownikiem szkoły filialnej została Pani Hanna Kowalczyk. W okresie pełnienia funkcji kierowniczej reaktywowała klasę IV, a następnie klasę V i VI.

 

W 1983 roku rozwiązano Zbiorcze Szkoły Gminne i szkoła w Zakręcie znów była samodzielną placówką. Pani Hanna Kowalczyk funkcję dyrektora pełniła do roku1997.
Od dnia 1 września 1998 r. na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej została powołana Pani Elżbieta Olczyk-Szum.

 

W wyniku reformy oświaty uległ zmianie status szkół podstawowych. Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 51/XLVI/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. Szkoła Podstawowa w Zakręcie została znów przekształcona ze szkoły 8 - letniej, w 6 - letnią szkołę podstawową. Pani Elżbieta Olczyk-Szum pełnienie funkcji dyrektora rozpoczęła w okresie wdrażania reformy edukacji, niosącej zmiany organizacyjne i nowe wyzwania wobec szkoły. Ważnym zadaniem było zapewnienie jak najlepszych warunków pracy ucznia. Władze samorządowe Gminy Wiązowna pod przewodnictwem wójta Stanisława Boguckiego podjęły decyzję o przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynku szkoły. Prace remontowe podjęto w roku 2000. Zmodernizowano kotłownię węglową na gazową, w całym budynku wymieniono instalację grzewczą. Wykonano remont sanitariatów. W 2001 r. wykonano termorenowację budynku, zmianę konstrukcji dachu i nowe pokrycie, wymieniono okna oraz położono nową elewację budynku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring.

 

W 2001 r. w 70 rocznicę powstania szkoły z inicjatywy dyrektora Pani Elżbiety Olczyk-Szum odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru. Patronem szkoły został Wielki Polak, Mazowszanin, patriota Cyprian Kamil Norwid. Sztandar szkoły wykonała Pani Janina Doszko wg projektu Pani Elżbiety Olczyk- Szum.

 

Sztandar ufundowały firmy:
- Sinclan-Bis SKODA AUTO Panowie Andrzej, Janusz i Maciej Siniarscy - Czapliccy
- MARCIN DEKOR Państwo Teofila, Leszek i Marcin Kruszewicz
- Państwo Elżbieta i Wiesław Prudzyńscy
- Rada Rodziców szkoły podstawowej w Zakręcie

 

Sztandar jest naszą dumą i uświetnia szkolne uroczystości, a słowa poety przyświecają naszym codziennym działaniom.
Od dnia 1 września 2007 roku powołane zostało Publiczne Gimnazjum w Zakręcie, którego dyrektorem została pani Grażyna Wodecka.
Dnia 14 października 2007 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej.

 

Od 1 września 2008 roku szkołę czekała kolejna zmiana, gdyż został utworzony Zespół Szkolno- Gimnazjalny, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida oraz Publiczne Gimnazjum, a funkcję dyrektora objęła pani Elżbieta Olczyk- Szum.

 

Od dnia 1 września 2010 r. struktura organizacyjna zespołu szkolnego powiększyła się o oddział edukacji przedszkolnej tzw. zerówkę.
W związku z ciągłym rozwojem szkoły, w tym samym roku utworzone zostało stanowisko wicedyrektora, które objęła pani Wioletta Śledziewska. Od 1 września 2011r. funkcję wicedyrektora pełni pani Hanna Wójcik.

 

Nasza placówka posiada salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, pracownię komputerową sfinansowaną z funduszy unijnych, bibliotekę z czytelnią oraz sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Dla uczniów przygotowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in. zajęcia karate, zajęcia taneczne, koła językowe i przedmiotowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów oraz organizowane są ciekawe wycieczki edukacyjne.

Data dodania: 2021-04-16 11:32:42
Data edycji: 2021-04-16 17:29:14
Ilość wyświetleń: 230

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej