Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Zakręt to miejscowość wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim w granicach administracyjnych gminy Wiązowna, leżąca przy międzynarodowej trasie A2. Jej dzieje sięgają roku 1814, kiedy to została utworzona wieś Janówek.

 

Szkoła Podstawowa w Zakręcie posiada 90-letnią historię. W 1931 roku powstała dwuklasowa szkoła w Janówku, z połączenia dwu szkół jednoklasowych - jednoklasowej szkoły powszechnej w Janówku i jednoklasowej szkoły powszechnej w Koniku Nowym. Zarówno pierwsza, jak i druga szkoła znajdowały się w starych drewnianych budynkach grożących zawaleniem i z tych to powodów, połączono obie szkoły w jedną i ulokowano w budynku mieszkalnym byłego fabrykanta- Józefa Chrzanowskiego, który był właścicielem fabryki kafli i odlewni metali w Janówku.

Pierwszymi nauczycielami nowoutworzonej szkoły były: p. Rosse Melania i p. Martini Helena, która pełniła również obowiązki kierownika szkoły. Stanowisko to objął później Stanisław Szumski, brat pisarki Marii Dąbrowskiej. W 1936 r. Stanisław Szumski odszedł na emeryturę, a kierownictwo szkoły objął Władysław Peńsko i pełnił swą funkcję do chwili wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej, tj. do 1944 roku.

 

      

Podczas II wojny światowej budynek w skutek działań wojennych został zdewastowany. Po wojnie naukę rozpoczęto częściowo w budynku szkoły, a częściowo w wynajętych pomieszczeniach. W 1947 roku do użytku nadawały się tylko dwie izby lekcyjne. W tym też roku na stanowisko kierownika szkoły został mianowany p. Hipolit Malinowski. Do szkoły uczęszczało wówczas 130 uczniów.
Szkoła zaczęła realizować program pełnej siedmioklasówki.

 

Zdjęcie z lat 50, z archiwum p. Zygmunta Bieńkowskiego

 

Zniszczony budynek szkoły przy pomocy rodziców częściowo wyremontowano i uzyskano w ten sposób trzy izby lekcyjne. Po zakończeniu remontu, w 1949 roku, w budynku mieściły się już cztery izby lekcyjne, kancelaria i mieszkania dla nauczycieli. W tym też roku został aresztowany Hipolit Malinowski za działalność w Armii Krajowej. Od tego momentu funkcję kierownika przejęła p. Helena Malinowska- żona Hipolita.
W 1954 roku, po powrocie z aresztu, p. Hipolit Malinowski ponownie objął kierownictwo szkoły i pełnił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę tj. do roku 1969.

                                     

W 1969 roku kierownikiem szkoły została p. Zofia Kajka. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został oddany do użytku 30 grudnia 1973 roku.

Do roku 1977 była to szkoła 8-klasowa, w której pracowali m.in.; Jan Kowalczyk, Irena Rudnicka, Teresa Dzierżanowska, Marianna Suchecka, Helena Papis, Teresa Witkowska, Ewa Dąbała, Hanna Kowalczyk, Zbigniew Twardowski.

                                                                                                                    

                                     

                                    

W kolejnych latach szkoła zmieniała strukturę organizacyjną. Od września 1977 roku została filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Wiązownie. Kierownictwo szkoły pełniły Pani Helena Papis, następnie Pani Maria Suchecka i Pani Irena Rudnicka. Od 1 września1981 roku kierownikiem szkoły filialnej została Pani Hanna Kowalczyk. W okresie pełnienia funkcji kierowniczej reaktywowała klasę IV, a następnie klasę V i VI.

                                            

W 1983 roku rozwiązano Zbiorcze Szkoły Gminne i szkoła w Zakręcie znów była samodzielną placówką. Pani Hanna Kowalczyk funkcję dyrektora pełniła do roku1997.
Od dnia 1 września 1998 r. na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej została powołana Pani Elżbieta Olczyk-Szum.

W wyniku reformy oświaty uległ zmianie status szkół podstawowych. Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 51/XLVI/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. Szkoła Podstawowa w Zakręcie została znów przekształcona ze szkoły 8 - letniej, w 6 - letnią szkołę podstawową. Pani Elżbieta Olczyk-Szum pełnienie funkcji dyrektora rozpoczęła w okresie wdrażania reformy edukacji, niosącej zmiany organizacyjne i nowe wyzwania wobec szkoły. Ważnym zadaniem było zapewnienie jak najlepszych warunków pracy ucznia. Władze samorządowe Gminy Wiązowna pod przewodnictwem wójta Stanisława Boguckiego podjęły decyzję o przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynku szkoły. Prace remontowe podjęto w roku 2000. Zmodernizowano kotłownię węglową na gazową, w całym budynku wymieniono instalację grzewczą. Wykonano remont sanitariatów. W 2001 r. wykonano termorenowację budynku, zmianę konstrukcji dachu i nowe pokrycie, wymieniono okna oraz położono nową elewację budynku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring.

W 2001 r. w 70 rocznicę powstania szkoły z inicjatywy dyrektora Pani Elżbiety Olczyk-Szum odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru. Patronem szkoły został Wielki Polak, Mazowszanin, patriota Cyprian Kamil Norwid. Sztandar szkoły wykonała Pani Janina Doszko wg projektu Pani Elżbiety Olczyk- Szum.

 

Sztandar ufundowały firmy:
- Sinclan-Bis SKODA AUTO Panowie Andrzej, Janusz i Maciej Siniarscy - Czapliccy
- MARCIN DEKOR Państwo Teofila, Leszek i Marcin Kruszewicz
- Państwo Elżbieta i Wiesław Prudzyńscy
- Rada Rodziców szkoły podstawowej w Zakręcie

 

Sztandar jest naszą dumą i uświetnia szkolne uroczystości, a słowa poety przyświecają naszym codziennym działaniom.
Od dnia 1 września 2007 roku powołane zostało Publiczne Gimnazjum w Zakręcie, którego dyrektorem została pani Grażyna Wodecka.
Dnia 14 października 2007 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej.

                                    

                                    

Od 1 września 2008 roku szkołę czekała kolejna zmiana, gdyż został utworzony Zespół Szkolno- Gimnazjalny, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida oraz Publiczne Gimnazjum, a funkcję dyrektora objęła pani Elżbieta Olczyk- Szum.

Od dnia 1 września 2010 r. struktura organizacyjna zespołu szkolnego powiększyła się o oddział edukacji przedszkolnej tzw. zerówkę.
W związku z ciągłym rozwojem szkoły, w tym samym roku utworzone zostało stanowisko wicedyrektora, które objęła pani Wioletta Śledziewska. Od 1 września 2011r. funkcję wicedyrektora pełni pani Hanna Wójcik.

Historia szkoły w latach 2011-2021

Dnia 15 października 2011 roku uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 80- lecia powstania szkoły.

W ramach obchodów została odprawiona msza w kościele parafialnym pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Pilawy.

 

Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Tadeusz Firysiuk

 

Placówka otrzymała prezent w postaci wyjątkowego dzieła malarskiego, wykonanego przez pana Fabiana Jałochę. Artysta podarował społeczności szkolnej portret  Cypriana Kamila Norwida.

         

 

W ramach obchodów jubileuszowych uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Zorganizowana została okolicznościowa Izba Pamięci. W drzewiec sztandaru  szkoły zostały wbite pamiątkowe gwoździe.

        

  Występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. C. K.  Norwida w Zakręcie

   Okolicznościowa Izba Pamięci

Wbicie pamiątkowych  gwoździ w drzewiec sztandaru szkoły.
 Państwo Dorota i Ireneusz Prudzyńscy – przyjaciele placówki.

Dyrektor Elżbieta Olczyk-Szum wraz z Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Zakręcie i księdzem kanonikiem Tadeuszem Firysiukiem ufundowali płytę pamiątkową, która została wmurowana w holu szkoły. Upamiętnia ona 80 rocznicę powstania placówki, 10 rocznicę nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida i wręczenia sztandaru oraz 190 rocznicę urodzin patrona szkoły.

           

 

Rok 2012  przyniósł naszej placówce wiele zmian. W marcu  zasób pomocy dydaktycznych  szkoły został wzbogacony o pierwszą interaktywną tablicę multimedialną. To niewątpliwie jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań technologicznych. Tablica interaktywna została ufundowana przez wieloletnich przyjaciół szkoły - państwa Elżbietę i Wiesława Prudzyńskich.

                  

 

Od 1 czerwca 2012 roku baza sportowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie została poszerzona o zespół boisk, które powstały w ramach projektu rządowego „Moje boisko – ORLIK 2012”.

                 

 

Ceremonię otwarcia nowoczesnego obiektu sportowego uświetnił występ cheerleaderek oraz pokazy sportowe uczniów i uroczysta defilada w barwach olimpijskich. Atrakcje dla dzieci zapewniła „Fundacja Orange”, która wprowadziła ducha sportowej rywalizacji udostępniając dmuchaną makietę „Gigant – piłkarzyki”.

           

 

                          

Kompleks boisk „Orlik” z pewnością przyczyni się podnoszenia kondycji fizycznej uczniów
i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna.

 

Dnia 24 września 2012 roku podczas uroczystych obchodów Święta Szkoły, w 191 rocznicę urodzin patrona uczniowie zaprezentowali widowisko słowno – muzyczne, będące poetyckim spotkaniem z Cyprianem Kamilem Norwidem. Wieczorowi poezji Norwida towarzyszyła wystawa malarstwa - inspirowana twórczością poety - autorstwa pana Fabiana Jałochy, członka stowarzyszenia „Norwid Chrześcijanin”.

                

W listopadzie 2013 roku nasza placówka gościła nauczycieli i uczniów z Polskiej Szkoły Społecznej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach na Białorusi. W ciągu sześciu dni pobytu dzieci uczęszczały na lekcje razem z naszymi uczniami. Po zajęciach zwiedzały Warszawę, w tym Zamek Królewski i Centrum Nauki Kopernik. Odwiedziły także inne szkoły na terenie gminy Wiązowna.

  

 

W ramach uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2013 roku został zorganizowany Wieczór Pieśni Patriotycznych, który zgromadził liczną publiczność. Goście,  wraz uczniami występującymi w części artystycznej, mieli okazję zaśpiewać znane utwory muzyczne, które przez lata towarzyszyły Polakom w walce o odzyskanie niepodległości ojczyzny. Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę autorstwa pana Włodzimierza Soszyńskiego „Symbole narodowe i walka o niepodległość”.

                      

 

Od 2014 roku funkcję wicedyrektora szkoły pełniła pani Anna Polak.                             

W ramach Rządowego Projektu "Radosna szkoła" w roku szkolnym 2014-2015 został oddany do użytku nowoczesny plac zabaw.

            

 

W 2016 roku funkcję wicedyrektora szkoły objęła pani Krystyna Wroniewicz.

Dnia 23 września 2016 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie Ławeczki Patrona Szkoły Cypriana Kamila Norwida z okazji 195 rocznicy urodzin poety. Dzieło jest materialnym dowodem szacunku i pamięci dla wielkiego Mazowszanina, który swoją twórczością wzbogacił polską kulturę. Projekt i wykonanie pomnika zawdzięczamy przyjaciołom szkoły, artystom państwu Justynie i Dariuszowi Denarskim.

Jesteśmy drugą placówką w kraju, która może poszczycić się tak wyjątkową i oryginalną formą upamiętnienia postaci patrona.

 

                           

                           

                                                        

 

 

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie reforma polskiego systemu edukacji, w wyniku której zlikwidowano  gimnazja i  wprowadzono 8 - klasową szkołę podstawową. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zaczęły realizować sześciolatki. Uczniom  zapewniono bezpłatne podręczniki.

 Od tego roku nasza placówka wróciła do nazwy Szkoła Podstawowa.

We wrześniu 2017 r.  rozpoczęła się budowa nowego skrzydła gmachu naszej placówki.

         

         

        

 

NOWY ROK W NOWEJ SZKOLE

Dnia 3 września, podczas inauguracji roku szkolnego 2018/2019  nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Podczas ceremonii dokonano przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie obiektu. Gmach szkoły został poświęcony przez księdza kanonika Tadeusza Firysiuka proboszcza miejscowej parafii. Dzięki staraniom władz Gminy Wiązowna Zakręt zyskał nowoczesną placówkę. Szkoła dysponuje nowo wybudowanym obiektem z 19 salami lekcyjnymi, nowoczesną kuchnią i jadalnią. W starej części zmodernizowanego budynku znajdują się specjalistyczne gabinety, biblioteka z czytelnią i świetlica szkolna. 

Rozbudowa szkoły była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektor szkoły Elżbiety Olczyk-Szum, wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego, zastępcy wójta gminy Tomasza Kostyry.

 

        

          

          

          

 

 

W listopadzie 2018 r. dzięki życzliwości i współpracy z Ministerstwem Finansów baza  dydaktyczna szkoły została doposażona w 30 nowoczesnych stanowisk komputerowych i 10 notebooków.

       

 

Dnia 11 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się gminne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Radosne świętowanie rozpoczęło się eucharystią sprawowaną w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Podczas wieczornicy obywającej na terenie naszej placówki uczniowie zaprezentowali spektakl „100 lat Niepodległej”,  w którym ukazali drogi Polaków do wolności. W drugiej części programu piękny śpiew szlagierów z poszczególnych dekad odrodzonej ojczyzny przywołał wspomnienia minionych lat. Podczas wydarzenia można było obejrzeć wykonaną przez uczniów instalację przestrzenną „Moja Polska”. Lokalne uroczystości jubileuszowe stały się wspaniałą okazją do wspólnego świętowania rocznicy tak wyjątkowej w dziejach naszego kraju.

                  

                  

W 2020 roku, podobnie jak cały świat, stanęliśmy w obliczu pandemii koronawirusa.  
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, szkoły w Polsce zostały zamknięte. Zajęcia dydaktyczne  przeniesiono do wirtualnej rzeczywistości, co było wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Dzięki współpracy i wysiłkowi kadry pedagogicznej, rodziców  
i uczniów  edukację  kontynuowano w systemie zdalnym.

Na przestrzeni lat w szkole realizowano wiele projektów edukacyjnych.

W 2011 roku nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach realizacji Planu pracy szkoły „Cały Zakręt czyta dzieciom” fragmenty wartościowych książek przybliżyli  gościnnie naszym uczniom: pani Anna Bętkowska - wójt Gminy Wiązowna, pani Elżbieta Olczyk-Szum – dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie, pani Hanna Kowalczyk - emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakręcie, aktorzy: Tamara Arciuch,  Bartek Kasprzykowski, Jacek Lenartowicz, jak również rodzice naszych wychowanków. Uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach autorskich między innymi  z  tłumaczem literatury polskiej na język bułgarski panem Łyczezarem  Sieliaszką, z pisarkami:  Dorotą Gellner, Stanisławą Gujską, Małgorzatą Gutowską – Adamczyk,  Anną Onichimowską, Mariolą Pryzwan, Małgorzatą Strzałkowską oraz  pisarzem Stefanem Potockim. Ze względu na wysoką wartość edukacyjną, program realizowany był cyklicznie przez kolejne trzy lata.

                    

                    

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka uczestniczyła w jednym z Programów Operacyjnych Kapitału Ludzkiego „ Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół IV edycja”.   
W ramach projektu odbywały się tematyczne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”. Projekt edukacyjny skierowano  do społeczności szkolnej. Celem innowacji było przede wszystkim kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.  W ramach programu przeprowadzono zajęcia  
o nowatorskich rozwiązaniach programowych i metodycznych.

            

 

Od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. w szkole realizowany był międzynarodowy program edukacyjny  Erasmus + „Let's play outdoor games! W ramach projektu odbyły się  cztery międzynarodowe spotkania nauczycieli, w Turcji, Grecji, Finlandii, we Włoszech.

W naszej placówce gościliśmy uczniów z 6 szkół europejskich: Włoch, Finlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji. Podczas pobytu nasza społeczność przybliżyła  gościom kulturę i tradycję Polski. Uczestnicy projektu wzięli udział także w warsztatach plastycznych, lekcjach  oraz zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Czas wolny spędzali w rodzinach naszych uczniów. W ramach projektu uczniowie z Zakrętu wyjechali do Portugalii, gdzie mieli okazję poznać portugalską szkołę, doskonalić znajomość języka angielskiego, poznać kulturę  i zwyczaje panujące w innych krajach.

         

        

Od 01.12.2019r. do 30.06.21r.  szkoła uczestniczyła w  projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów - WIELE KULTUR – JEDNA EUROPA” realizowanym  ze środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Głównym celem projektu było wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych: znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych, kompetencji osobistych i społecznych oraz obywatelskich, umiejętności skutecznego uczenia się, rozumienia odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej różnych narodowości. W ramach projektu nasi uczniowie wyjechali na wymianę do  szkół w  Hiszpanii i Portugalii, gdzie uczestniczyli  w zajęciach lekcyjnych oraz zwiedzaniu zabytków i ciekawych miejsc.

             

             

           Hiszpania 2020 r.

 

 

  

  

Portugalia 2021 r.

 

Od października 2021r. we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie realizujemy projekt „ Formy Podstawowe. Wystawa Szkolna”.  Udział w przedsięwzięciu stanowi doskonałą okazję do obcowania ze sztuką współczesną, próbę wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania: Jak wykorzystujemy sztukę? Jaki jest „regulamin” działania sztuki? Czego możemy nauczyć się od artystów?

Tradycją naszej szkoły jest coroczne świętowanie  urodzin naszego Patrona Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji organizujemy wiele wydarzeń mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie tego wybitnego Polaka oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej jego życia i twórczości wpisanej w losy narodu polskiego.

Między innymi wyjeżdżamy na wycieczki tematyczne związane z jego życiorysem, organizujemy konkursy wiedzy o patronie, recytatorskie, plastyczne, warsztaty artystyczne, wieczory poezji, podczas których możemy obcować z jego oryginalną twórczością.

         

 

W 2018 roku z okazji Święta Szkoły przed nowym budynkiem zostało posadzone pierwsze drzewo dla Patrona.

          

 

W 2021 roku Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie obchodzi 90. rocznicę swojego istnienia. Obecnie uczęszcza do niej  306   uczniów.  Aktualnie w placówce zatrudnionych jest 60 pracowników, w tym 46 nauczycieli  i specjalistów. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania, pasje i kreatywność uczniów. Nawiązujemy współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki realizując różnorodne projekty. Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych, odwiedzamy miejsca pamięci.   Bierzemy udział  w wycieczkach dydaktycznych, krajoznawczych, grach terenowych, zielonych szkołach, wyjazdach zagranicznych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakręcie podczas spotkania z Parą Prezydencką.

           

 

Wycieczki i zielone szkoły – galeria zdjęć

      

                                          Zielona nad Morzem Bałtyckim  2012  - Latarnia Morska w Rozewiu Słowiński PN

 

 

                                                           Uczniowie Publicznego Gimnazjum podczas wycieczki do Londynu – 2013r.

 

 

             

                                                                       Zielona szkoła w Tatrach  2013  - Dolina Kościeliska, Zakopane

 

 

             

                                                                                              Ojcowski Park Narodowy - 2018

 

 

              

                                                                                                  Zielona szkoła – 2018 Kraków

 

                                                                Zamek w Chęcinach – zielona szkoła w Górach Świętokrzyskich 2019

 

Data dodania: 2021-04-16 11:32:42
Data edycji: 2021-11-09 12:21:13
Ilość wyświetleń: 2779

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej