Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku informuje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku informuje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku informuje:

  1. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.
  2. Informacja z PSSE o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu otwockiego wykorzystujemy wszelkie możliwe sposoby aby szybko i skutecznie informować rodziców o nałożonej kwarantannie.

Kwarantanną obejmowane są tylko osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą chorą. Kwarantanna nie dotyczy rodzin tych osób. Dane osób z kontaktu z osobą chorą przekazuje do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kierownik/dyrektor zakładu pracy/placówki oświatowej WYŁĄCZNIE przez formularz.

DYREKTOR WPISUJE DO SYSTEMU WSZYSTKIE OSOBY Z KONTAKTU Z OSOBĄ CHORĄ. Informację powyższą przekazuje kierownik/dyrektor placówki oświatowej za pośrednictwem dostępnego systemu informatycznego ( VULCAN itp.)

 Powyższa informacja dotycząca skierowania na kwarantannę jest decyzją wiążącą.

 Podczas odbywania kwarantanny należy przestrzegać jej zasad.

 

Z KWARANTANNY ZWOLNIENIOZDROWIEŃCY (OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA ICH IZOLACJI DO DODATNIEGO WYNIKU BADANIA OSOBY CHOREJ Z KTÓRA MIELI KONTAKT NIE MOŻE UPŁYNĄĆ WIĘCEJ NIŻ 6 MIESIĘCY) I OSOBY ZASZCZEPIONE PEŁNYM CYKLEM SZCZEPIONKĄ DOPUSZCZONĄ W UE (zaszczepieni uczniowie też).

POTWIERDZENIEM POWYŻSZEGO JEST UNIJNY CERTYFIKAT COVID-19                                        

 

Uwaga: data rozpoczęcia kwarantanny to z reguły data powiadomienia rodziców przez Dyrekcję przedszkola/szkoły o rozpoczęciu kwarantanny przez dziecko. Kwarantanna liczona jest jako 10 dni od dnia następującego po ostatnim kontakcie, ale faktycznie może trwać u poszczególnych dzieci różną ilość dni, w zależności kiedy nastąpił ostatni kontakt dziecka z osobą chorą. Np. ostatni kontakt 01.09.2021 to data zakończenia kwarantanny 11.09.2021;  ostatni kontakt 10.09.2021 r. to zakończenie kwarantanny  20.09.2021 r., ale data faktycznego rozpoczęcia będzie taka sama (z reguły data powiadomienia rodziców przez Dyrekcję przedszkola/szkoły o rozpoczęciu kwarantanny przez dziecko).

 

 

 

Za kontakt bezpośredni z osobą chorą na COVI-19, zgodnie z definicją przypadku uznajemy:

- przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

- bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19

- bezpośredni kontakt bez środków ochrony z wydzielinami osoby z COVID-19  (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej).

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2020, poz. 1845 z późn. zm.)

Art.  5.  [Powszechne obowiązki w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych]

            Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:

            1)poddawania się: zabiegom sanitarnym; badaniom, nadzorowi epidemiologicznemu; - kwarantannie; -leczeniu; - hospitalizacji; - izolacji; -  7 izolacji w warunkach domowych;

            3)stosowania się do nakazów i zakazów organów PIS;

            4)udzielania danych i informacji:

            służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych;

 

Art.  32a.  [Prawo żądania udzielenia informacji w związku z dochodzeniem epidemiologicznym]

  1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:

            1)osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,

            2)osobach, które mogły mieć styczność z tymi osobami,

            - od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.

 

Dane osób, o których mowa obejmują m. in.:

            imię i nazwisko; datę urodzenia; numer PESEL, serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu; płeć; adres miejsca zamieszkania; informacje o aktualnym miejscu pobytu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej; okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka; miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

Data dodania: 2021-11-22 14:32:17
Data edycji: 2021-11-22 14:32:39
Ilość wyświetleń: 109

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej