Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRĘCIE

Od 01 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie będzie realizowany kolejny projekt „Ponadnarodowej mobilność uczniów” przedsięwzięcie pt. „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 180 029,00 PLN i pochodzi z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych uczniów: znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych; kompetencji osobistych i społecznych oraz obywatelskich; umiejętności skutecznego uczenia się; kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – poznania innych zwyczajów, historii i sztuki, zrozumienia odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej różnych narodowości. Założeniem projektu jest wyjazd 30 uczniów z klas VI - VIII wraz z opiekunami do Malagi partnerskiej szkoły w Hiszpanii.

Wyjazdy zagraniczne będą trwały 7 dni. W czasie pobytu uczniowie będą realizować zajęcia lekcyjne w języku angielskim w wymiarze 6 godzin dziennie. Popołudniami będą brali udział w pozalekcyjnych zajęciach wspólnych z uczniami hiszpańskimi. W programie znajdują się warsztaty, zwiedzanie miasta, gry terenowe i integrujące.

Uczniowie uczestniczący w wyjazdach zagranicznych najpierw odbędą zajęcia przygotowawcze w szkole, w tracie których zapoznają się ze złożoną historią Hiszpanii i jej fascynującą różnorodną kulturą, szczególnie Andaluzji, rejonu styku i przenikania się różnych kultur i religii: miejsca, skąd rozpoczęła się hiszpańska ekspansja prowadzącą do odkrycia nowych kontynentów, narodów i kultur.

 

Program umożliwia udział uczniów niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów znajdujący się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. Dla wielu uczniów udział w realizowanym w szkole programie zapewni możliwość po raz pierwszy wyjazdu za granicę.

 

Data dodania: 2023-02-28 14:04:59
Data edycji: 2023-03-14 08:27:51
Ilość wyświetleń: 140

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej