Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SKS

SKS

W dniu 16 stycznia 2023r. nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w ogólnopolskim programie Ministerstwa Sportu - Szkolny Klub Sportowy . Dzięki realizacji tego programu nieprzerwanie od 2017 roku, nasi uczniowie mogą brać udział w pozalekcyjnych, bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem zajęć w naszej szkole.

Zachęcamy również naszych najmłodszych uczniów z klas 1-3 do udziału w tym semestrze.

Zgłoszenia oraz deklaracje do pobrania u nauczycieli wychowania fizycznego lub ze strony szkoły.

https://szkola-zakret.pl/files/158/1624361480wzor-oswiadczenia-niepelnoletni-sks-2021-mazowieckie.pdf

 

Cele programu:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Strona internetowa programu:

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

Data dodania: 2023-01-18 15:12:35
Data edycji: 2023-01-20 10:47:06
Ilość wyświetleń: 79

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej